1r Campionat millor elaboració de peix descartable

1r Campionat millor elaboració de peix descartable

Les 3 fires de HORECA Balears acolliran el primer campionat de millor elaboració de Peix Descartable amb el suport de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Per la organització s’estableix un condició especial d’execució de tipus mediambiental que consisteix en l’obligació de recollida i abocaments selectius per part dels serveis de neteja de les restes de la cuina en contenidors separats almenys en vidre, cartró-paper, envasos, orgànic i olis. I la disponibilitat d’aquests tipus de contenidors en llocs accessibles per tots les persones participants als concursos.

¿Vols més info per participar?

Tota la informació a

20/12/2022

¡Comparte esta entrada!

Artículos relacionados